لطفا جهت خرید محصولات از نمایندگی همان استان اقدام بفرمایید

لیست نمایندگی های آلفورال به شرح ذیل می باشد

ردیف نام نمایندگی تلفن موبایل استان
۱   عظیمی   ۹۱۲۴۶۳۱۲۷۷ البرز
۲   نامزد   ۹۱۳۳۵۲۰۶۸۹ یزد-اردکان
۳   میثمی   ۹۱۳۲۵۳۴۵۵۶ یزد-میبد
۴ زاهدی   ۹۱۶۳۲۱۲۵۶۴ خوزستان
۵ تقی پور   ۹۱۲۳۴۴۳۴۱۲ البرز
۶ احمدی زاده   9173761121 بوشهر
۷ قبادی ۰۲۶ _ ۳۳۳۳۳۳۳ ۹۱۹۸۰۴۷۸۷۰ البرز
۸ شرکت نماسازان پردیس ۰۵۱ _ ۴۴۳۳۳۳۹۸ ۹۱۹۸۰۴۷۸۷۰ خراسان رضوی- سبزوار
۹ اسدی   ۹۱۹۵۹۸۸۷۵۳ قزوین
۱۰ سوری   ۹۱۲۸۵۰۷۱۳۳ همدان-تویسرکان
۱۱ وزیری   ۹۱۲۵۳۴۸۵۹۵ تهران
۱۲ جوشن   9126341046 تهران- دماوند
۱۳ بهین سامان- کیانی نژاد 025-37841741 9124510811 قم
۱۴ پارس وین- آقای نعمتی 026-37858452 9121937541 البرز
۱۵ اربابی   9192943214 قم
۱۶ اشجاری 021-76216339 9121590294 تهران-جاجرود
۱۷ محمدی   9124397330 تهران- دماوند
۱۸ بهشتی   9370455671 مرکزی-خمین
۱۹ عباسی   9171826201 فارس- لار

لیست نمایندگی های معتبر جهت ساخت در و پنجره دو جداره با پروفیل آلفورال.