آلفورال با راه اندازی باشگاه مشتریان خود گامهای موثری را در جهت ارائه خدمات به مشتریان وفادار خود برداشته است.

  • آموزش رایگان
  • تخفیف های فصلی
  • تخفیف های حجمی
  • تخفیف های نمایشگاهی