قانون مشرفیت پنجره

  قانون مشرفیت پنجره     1-1ـ رعایت ضوابط مربوط به حریم اشراف بناها و مسائل مشرفیت در مورد کلیه‌ بناهائی‌ که ‌در مجاورت‌ یک ‌قطعه ‌مالکیت ‌احداث می‌شود ، …

بستن بالکن با پنجره دوجداره

بستن بالکن با پنجره دوجداره   پوشاندن یا بستن بالکن و تراس با پنجره دوجداره و شیشه چگونه انجام می شود!!… همجواری و زیادی تعداد ساختمان ها در کنار یکدیگر موجب از …

لولای3D

لولای3D   لولای 3D لولایی است که برای درب ها کاربرد دارد ،مخصوصا درب هایی با سایز بزرگ؛نام دیگر این لولا هرکولس می باشد. میزان تحمل وزن این لولاها نسبت …