شیشه دو جداره صنعتی

شیشه دو جداره صنعتی شیشه دو جداره صنعتی چیست و چه فرقی با شیشه های معمولی دارد؟ چرا بهتر است از شیشه دوجداره صنعتی استفاده کنیم تفاوت شیشه دوجداره صنعتی …

ترمال بریک دو جداره

ترمال بریک دو جداره چیست؟ ترمال بریک دو جداره اصطلاحاً به پنجره آلومینیومی با پروفیل ترمال بریک گفته میشود که دارای شیشه دو جداره باشد. پنجره های آلومینیومی میتوانند بصورت …

ترمالبریک یا ترمال بریک

ترمالبریک یا ترمال بریک کدامیک صحیح است؟ کلمه ترمال بریک (Thermal Break) به معنی شکست حرارتی است. یعتی کلمه Thermal  به معنی حرارت و کلمه Break به معنی شکست می …

ساخت پنجره ترمال بریک

آموزش ساخت پنجره ترمال بریک در این مطلب می خواهیم به آموزش ساخت پنجره ترمال بریک بپردازیم. برای تولید یک محصول استاندارد  در ساختمان باید سه گزینه را مدنظر داشت و به …