تست پروفیل upvc

تست هاي مربوط به پروفيل UPVC تست هاي مربوط به پروفيل UPVC ۱- شکل ظاهري و شرايط توليد : در زمان فرآيند توليد انواع سطح مقطع پروفيل، تعداد نمونه هاي …

UPVC چیست

یو پی وی سی چیست ؟ UPVC – Unplasticized Poly Vinyl Chloride –  از مشتقات نفت خام و یا گاز طبیعی بوده که عمدتا ترکیب شیمیایی آن حاوی کلر، کربن و هیدروژن می …