ترمال بریک

عملیات حرارتی پروفیل آلومینیوم (ایجینگ)

عملیات حرارتی پروفیل آلومینیوم (ایجینگ) عملیات حرارتی پروفیل آلومینیوم یا ایجینگ ، یک تکنیک عملیات حرارتی مورد استفاده برای افزایش استحکام تسلیم مواد نرم و قابل انعطاف، از جمله بسیاری …

ترمال بریک

قانون مشرفیت پنجره

قانون مشرفیت پنجره 1-1ـ رعایت ضوابط مربوط به حریم اشراف بناها و مسائل مشرفیت در مورد کلیه‌ بناهائی‌ که ‌در مجاورت‌ یک ‌قطعه ‌مالکیت ‌احداث می‌شود ، الزامی است. 2-1ـ …

ترمال بریک

گالوانیزه در پنجره دوجداره  upvc

گالوانیزه در پنجره دوجداره  upvc یکی از مهم‌ترین اجزای پنجره دوجداره upvc که تاثیر بسیار زیادی در کیفیت و قیمت محصول نهایی دارد، گالوانیزه در پنجره دوجداره می‌باشد. گالوانیزه‌هایی که …

ترمال بریک

پنجره مناسب برای استان زنجان

پنجره مناسب برای استان زنجان همانطور که میدانید تنوع آب و هوایی استان زنجان سبب شده كه این منطقه چهارفصل بوده و درانتخاب درب و پنجره این استان زیبا باید …

ترمال بریک

علت گرانی شیشه دو جداره چیست؟

علت گرانی شیشه دو جداره چیست؟ همیشه سعی کردیم با مطالبی که ارائه میدهیم یک بعد اطلاعاتی برای خوانندگان عزیز داشته باشیم برای همین منظور سعی کردیم در مورد تمامی …