نمونه پنجره آلومینیومی  دوحالته با یراق upvc

 

نمونه فرانسوی آلومینیومی با یراق upvc

نمونه گوشه پنجره

نمونه پروفیل ترمال بریک تولید شده