پنج تفاوت اصلی پروفیل آلفورال با سایر پروفیل های آلومینیومی

پنج تفاوت آلفورال با سایر پروفیل های آلومینیومی 1-لاستیک درز بندی 2-گونیا کمکی 3-نوع و بکارگیری و مونتاژ لولا 4-تسمه لولا و اسپانیولت 5-نوع و نحوه نصب می باشد که در کلیپ آموزشی زیر به صورت کامل توضیح داده شده است.

با پروفیل های آلفورال پنجره دو جداره با کیفیتی متمایز و دو چندان بسازید.