پنجره دوجداره

پنجره های دوجداره نوعی از پنجره هستند که اخیرا بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع پنجره از دو لایه شیشه تشکیل شده است و میان آن از یک گاز بی اثر پر شده است. لازم به ذکر است خاصیت عایق بودن پنجره های دوجداره دو برابر پنجره های عادی می باشد.

پنجره دو جداره را میتوان با یکی از پرفیل های آلومینیومی یا UPVC تولید کرد.

مزایا استفاده از پنجره های دوجداره

باعث صرفه جویی در هزینه های سرمایشی و گرمایشی می شود. از آنجا که عایق حرارتی قوی ای می باشد جریان ورود یا خروج هوای گرم از خانه را کاهش می دهد. در نتیجه برای گرم کردن یا خنک کردن فضا از انرژی کمتری استفاده می شود. قابل ذکر است که هرچه تعداد لایه های شیشه ای پنجره بیشتر باشد، پنجره محافظت حرارتی بیشتری خواهد داشت.

پنجره های دوجداره با ایجاد سدی بین خانه و محیط بیرون، به عنوان عایق صوتی عمل کرده مانع ایجاد آلودگی صوتی در خانه می شود.

ایمنی پنجره های دوجداره از سایر پنجره های عادی بیشتر است. هم به علت دو لایه بودن آن شکستن آن دشوار تر است. و هم به علت محکم تر بسته شدن پنجره، باز کردن پنجره از خارج از ساختمان مشکل تر است.

آسیب به خانه و لوازم خانه را کاهش می دهد. پنجره های دوجداره عبور نور و گرما به داخل ساختمان را کاهش می دهد، لذا از آسیب هایی که نور خورشید به رنگ خانه، مبلمان و لوازم خانه می زند، می کاهد.

معایب استفاده از پنجره های دوجداره

این نوع پنجره قابل تعمیر نیستند. یا توجه به اینکه دو صفحه پنجره به یکدیگر مهر و موم شده اند، جدا سازی و تعمیر پنجره امکان پذیر نیست و بایستی در صورت خرابی پنجره تعویض گردد.

پنجره دو جداره استاندارد باید از پروفیل استاندارد تولید شود.

8.5/10