دستگاه و فرآیند پانچ آلومینیوم. با استفاده از دستگاه پانچ آلومینیومی می توانید کلیه پروفیل های آلفورال را براحتی پانچ نموده و یک اتصال دائم و با کیفیت داشته باشید.

جهت توضیحات و آموزش دستگاه از سایت ما بازدید نمایید.

دستگاه پانچ گوشه آلومینیوم با قابلیت های ویژه:

پانچ همزمان لنگه قسمت داخلی و بیرونی

گوه اتوماتیک برای هر پروفیل

تنظیم عمق نفوذ دیجیتال

فک متحرک دوبل

نمونه پانچ لنگه پنجره آلفورال را با این دستگاه در فیلم زیر مشاهده کنید

این دستگاه دارای انواع مختلف میباشد :

  • پنوماتیکی
  • پنوماتیک هیدرولیکی
  • هیدرولیکی