سیستم کشویی نرمال پروفیل آلومینیوم  سری AS-60

سیستم کشویی مدل پنجره دوجداره آلومینیومی نرمال شامل آپشن های زیاد جهت ترکیب شیشه میباشد و قابلیت نصب ریل زیر بلبرینگ از نوع استیل میباشد سیستم کشویی مدل پنجره دوجداره آلومینیوم نرمال امکان استفاده از گونیای اکسترودی و دایکاستی میباشد. سیستم کشویی مدل پنجره دوجداره آلومینیومی نرمال دارای ضخامت شیشه ۴-۱۸ میلیمتر می باشد . دراین سیستم میتواندی پنجره های با سایزهای متوسط را  براحتی استفاده نمایید.

شرح اطلاعات فنی این پروفیل دوجداره آلومینیومی درب و پنجره به این شرح است:

میلیمتر۶۰ = عرض فریم

میلیمتر ۳۲= عرض لنگه

ضخامت پروفیل = ۱٫۳-۱٫۴