معرفی لنگه لولایی ترمال بریک از سیستم پروفیل آلومینیوم درب و پنجره لولایی عایق (ترمال بریک) آلفورال سری AKH-60

لنگه لولایی ترمال بریک آلومینیومی ترمال بریک شامل عایقی از جنس پلی آمید و نوارهایی از جنس ای پی دی ام میباشد . این پروفیل دارای ضخامت شیشه به اندازه 20 میلیمتر می باشد.

شرح اطلاعات فنی پروفیل لنگه ترمال بریک به این شرح است:

فریم ترمال بریک

میلیمتر ۶۰ = عرض فریم
ارتفاع داخلی = 35 میلیمتر
ارتفاع نمایان خارجی به تنهایی= 55 میلیمتر

لبه نشیمنگاه لولا= 10 میلثیمتر

لبه اتصال لولا= دو لایه با فاصله 7 میلیمتر از یکدیگر با ضخامت مجموع 3 میلیمتر

طول پلی آمیدها= 14.8 میلیمتر

ضخامت شیشه خور= 20 میلیمتر

لاستیک فشاری نصب شیشه= لاستیک 2.5 میلیمتری

دارای لبه اتصال گونیا کمکی یا گونیا فوجی در تمامی لبه ها، حتی لبه داخلی لنگه

حفره فیکسر پانچی یا دکمه ای = گونیا مرکز 14*28 مییلیمتر در سمت داخل و گونیا 13*8 درلبه بیرونی