سیستم پروفیل آلومینیوم درب و پنجره لولایی معمولی (نرمال) آلفورال سری  H-60

فریم لولایی نرمال آلومینیومی  بصورت عایق طراحی شده است و دارای خواص عایق میباشد . این پروفیل دارای ضخامت شیشه به اندازه 20 میلیمتر می باشد.

شرح اطلاعات فنی پروفیل فریم لولایی ترمال بریک به این شرح است:

میلیمتر ۶۰ = عرض فریم
ارتفاع داخلی = 30 میلیمتر
ارتفاع نمایان خارجی به تنهایی= 50 میلیمتر

ضخامت شیشه خور= 20 میلیمتر

لاستیک فشاری نصب شیشه= لاستیک 2.5 میلیمتری

دارای لبه اتصال گونیا کمکی یا گونیا فوجی

حفره فیکسر پانچی یا دکمه ای = گونیا مرکز 14*45مییلیمتر