همگن کردن آلیاژ آلومینیوم (هموژنایزینگ)

همگن کردن آلیاژ آلومینیوم (هموژنایزینگ)

قبل از تبديل شمش هاي DC به پروفیل و محصولات اکسترودی، لازم است اين شمش ها را در دمای بالا همگن كرد تا میزان جدايش را كاهش داد و میزان يوتكتيک هاي غير متعادل نقطة ذوب پايين را كه امکان دارد باعث ترك خوردن شمش و بیلت در حین عملياتهای بعدي شود را کاهش میدهد.

در اين روش زمان همگن كردن در هر دماي معين، نسبت معكوس با مجذور فاصله شاخه هاي دندريتي در شمش دارد. 
عمل هموژنایزینگ خصوصاً در مورد انواع آلياژهاي پر استحكام بسیار پر اهمیت است . زيرا اين پروسه به عنوان عملیات رسوب گذاري و توزيع کردن مجدد تركيبات محسوب مي شود.

اين فلزات واسطه در عملیات سرد شدن سریع شمش ريختگي DC ممكن است در بیلت یا شمش آلومينيوم بصورت فوق اشباع در آيند كه در آن صورت لازم است بصورت تركيبات ريزي كه يكنواخت توزيع شده اند در آيند تا ساختار دانه اي را كنترل نمایند. 
همچنین در تحقیقات مشخص شده كه اين ذرات ممكن است از طريق تاثير بر روي عكس العمل آلياژ به عمليات پير كردن و نيز تاثير بر روي ريز ساختار نابجاييهاي تشكيل شده در خلال تغيير شكل تاثير قابل توجهي بر انواع خواص مكانيكي بگذارد. 
تنظيم دقیق انواع ذرات اشاره شده در بالا ، انتخاب دقيق شرايط براي همگن كردن شمش و بیلت در آلياژهاي مختلف را ايجاب مي كند.

وقتي كه رسوب اين تركيبات مهم هستند پس در آن صورت هم زمان و هم دما مهم خواهد شد و روند گرمايش تا دماي همگن كردن نيز تاثير بسیار حياتي دارد. براي انجام پروسه توزيع ريز و يکنواخت اين تركيبات، نياز به روند گرم كردن آرام، مثلاً 75 درجه سیلسیوس درساعت است . هموژن، بخش جدایی ناپذیر فرآیند تولید بسیاری از آلیاژهای آلومینیم است.

این عملیات حرارتی دمابالا پس از عملیات ریخته گری انجام می شود. عملیات حرارتی هموژن مانند بسیاری از عملیات حرارتی شامل سه مرحله گرم گردن، نگه داری در دمای مورد نظر و سپس سرد کردن می باشد. پس از این عملیات، اکستروژن و در صورت لزوم اجینگ صورت می گیرد. 
تجربیات و آزمایش های صنعتی نشان داده است که این عملیات مزایای فراوانی نسبت به نمونه ای که بلافاصله پس از ریخته گری اکسترود می شود، دارد و کاملا توجیه اقتصادی دارد.

این مزایا عبارتند از: 1- بهبود خواص مکانیکی 2- از بین رفتن یکی از رایج ترین عیوب سطحی پروفیل های آلومینیومی به نام Pickup (پریدگی های روی سطح پروفیل) 3- کاهش فشاربر دستگاه پرس 4- افزایش سرعت اکستروژن

یکی از اهداف اصلی این عملیات، بهبود قابلیت کارپذیری (شکل پذیری) است. ریزساختار بیشتر آلیاژها در شرایط ریخته گری ناهمگن است که دلایل آن جلوتر اشاره خواهد شد. البته این مسئله در آلیاژهای گروه 2000، 6000 و 7000 که دارای رسوب در مرزدانه ها هستند (اصطلاحاً آلیاژهای قابل عملیات حرارتی) شدیدتر است. انجماد در یک فلز خالص و یک آلیاژ کاملاً متفاوت است.

هنگامی که ذوب یک فلز خالص را در داخل قالب ریخته گری می ریزیم، مشاهده می شود که فرآیند انجماد از دیوارها شروع می شود تا به مرکز فلز مذاب برسد.

در این حالت فلز مذاب به صورت کریستالهای جهت دار از دیواره ها شروع به رشد می کند. پس از شکل گیری کریستال های اولیه در مجاورت دیواره، خود آنها به عنوان محل جوانه زنی کریستال های بعدی عمل می کنند. با پیشروی انجماد، دیده می شود که شکل کریستال ها به صورت دراز و ستونی در می آید، به طوری که جهت کریستال ها عمود بر دیواره است.

نکته بسیار مهم در مورد فلزات خالص این است که در حین انجماد دما ثابت می ماند. این درحالی است که در ذوب ریزی یک آلیاژ، کریستال ها از دیواره به صورت دندریتی یا شاخه ای رشد می کنند و در حین انجماد دما متغیر است.

2 فکری در “همگن کردن آلیاژ آلومینیوم (هموژنایزینگ)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *