تفاوت رنگ و آنادایز در پروفیل های آلومینیومی

هر کدام از موارد پوشش سطحی شامل رنگ های پودری الکترو استاتیک و پوشش های آنادایزینگ دارای ویژگیهای منحصر بفردی هستند که  کاربردهای مختلف دارند.