تاریخچه حامیان صنعت آلومینیوم

1394

طراحی اولیه آلفورال
طراحی اولیه و طرح صنعتی پروفیل آلفورال در سال 1394 در قوه قضاییه به ثبت رسید.

1396

افتتاح شرکت حامیان صنعت آلومینیوم

شرکت حامیان صنعت آلومینیوم  در سال 1396 در راستای طراحی و تولید سیستم های آلومینیومی منطبق با تکنولوژی روز دنیا فعالیت خود را آغاز نمود.

 

1396

شرکت در نمایشگاه بین اللملی در و پنجره تهران

رونمایی از پروفیل آلفورال در نهمین نمایشگاه  بین اللملی در و پنجره تهران

1397

شرکت در  دهمین نمایشگاه بین اللملی در و پنجره تهران

رونمایی از  نمونه پنجره های اجرا شده از پروفیل های نرمال و ترمال بریک آلفورال در دهمین نمایشگاه  بین اللملی در و پنجره تهران

1398

شرکت در  یازدهمین نمایشگاه بین اللملی در و پنجره تهران

رونمایی از  نمونه پروفیل های آلفورال اکونومی  و  آلفورال ترمال بریک سری 70  در یازدهمین نمایشگاه  بین اللملی در و پنجره تهران

1398

شرکت در  چهارمین نمایشگاه بین اللملی در و پنجره اصفهان

**رونمایی از  نمونه پروفیل های آلفورال اکونومی