برشکاری زهوارهای آلومینیومی بر روی پنجره های دو جداره روش های مختلفی دارد که از دیرباز بین فعالان این صنعت مورد بحث و بررسی بوده است.

لذا مشاهده و بررسی شرکت های بنام اروپایی در این زمینه می تواند پاسخگوی سوالات زیادی از همکاران گرامی باشد.

برشکاری زهوار با زاویه 45 درجه و یا 90 درجه کدام صحیح است؟

اندازه برداری زهوار طبق نرم افزار است یا طبق متراژ؟

کدام اضلاع از زهوار باید ابتدا مونتاژ شود ؟

پاسخ سوالات فوق در کلیپ کوتاه آموزشی زیر مشخص است، لطفا با دقت فیلم زیر را مشاهده نمایید.