انتخاب و بکار گیری چسب ترمال بریک بر روی کیفیت و عملکرد پنجره های آلومینیومی اثرات مهمی دارد به همین دلیل فیلم های آموزشی زیر تهیه و در اختیار همکاران گرامی قرار می گیرد تا بتواند بخش مهمی از سوالات در این حوزه را پاسخ دهد.

آموزش استفاده از چسب ترمال بریک در شرکت رینرز بلژیک

آموزش بکارگیری چسب ترمال بریک و نحوه آب بندی گوشه پنجره آلومینیومی

چسب ترمال بریک ایرانی