لطفا جهت خرید محصولات از نمایندگی همان استان اقدام بفرمایید

لیست نمایندگی های آلفورال به شرح ذیل می باشد

ردیف نام نمایندگی تلفن موبایل استان
۱   مرادی ۹۱۷۷۹۰۱۶۹۰ هرمزگان-قشم
۲   نامزد ۹۱۳۳۵۲۰۶۸۹ یزد-اردکان
۳   باله مقدسی- پورشینا ۹۱۲۱۲۴۳۴۳۰ مازندران
۴ زاهدی ۹۱۶۳۲۱۲۵۶۴ خوزستان
۵ تقی پور ۹۱۲۳۴۴۳۴۱۲ البرز
۶ احمدی زاده ۹۱۷۳۷۶۱۱۲۱ بوشهر
۷ هاشمی-مدرن سازه ۹۱۲۳۶۷۸۲۵۴ البرز
۸ شرکت نماسازان پردیس ۰۵۱ _ ۴۴۳۳۳۳۹۸ ۹۱۹۸۰۴۷۸۷۰ خراسان رضوی- سبزوار
۹ زارع ۹۱۲۱۸۱۶۰۰۹ قزوین
۱۰ سوری ۹۱۲۸۵۰۷۱۳۳ همدان-تویسرکان
۱۱ وزیری ۹۱۲۵۳۴۸۵۹۵ تهران
۱۲ جوشن ۹۱۲۶۳۴۱۰۴۶ تهران- دماوند
۱۳ بهین سامان- کیانی نژاد ۰۲۵-۳۷۸۴۱۷۴۱ ۹۱۲۴۵۱۰۸۱۱ قم
۱۴ پارس وین- آقای نعمتی ۰۲۶-۳۷۸۵۸۴۵۲ ۹۱۲۱۹۳۷۵۴۱ البرز
۱۵ اربابی ۹۱۹۲۹۴۳۲۱۴ قم
۱۶ اشجاری ۰۲۱-۷۶۲۱۶۳۳۹ ۹۱۲۱۵۹۰۲۹۴ تهران-جاجرود
۱۷ محمدی ۹۱۲۴۳۹۷۳۳۰ تهران- دماوند
۱۸ بهشتی ۹۳۷۰۴۵۵۶۷۱ مرکزی-خمین
۱۹ دوان ۹۱۷۱۶۹۱۶۱۱ بندر عباس
۲۰ قوامی ۹۱۱۱۲۷۴۸۴۲ مازندران
۲۱ موذن ۹۱۱۱۷۵۴۳۰۵ گرگان

 

 

لیست نمایندگی های معتبر جهت ساخت در و پنجره دو جداره با پروفیل آلفورال.