محاسبه قیمت پنجره

قیمت پنجره باید ابتدا انواع روش های قیمت دهی را بررسی نماییم

روش اول بر مبنای وزن آلومینیومی میباشد

در این روش که بصورت روش سنتی میباشد،ابتدا کل پنجره ها ساخته شده و درنهایت طبق وزن و مقدار توافق شده پنجره ها فاکتور می گردند

روش متر مربعی

در این روش ابتدا محاسبات انجام شده و پیش فاکتور بر مبنای نسبت وزن به مترمربع محصولات صادر می گردد

روش متر طول

در این روش برای هر متر طول پروفیل مصرفی مقداری توافق شده و در نهایت طبق آن متراژ فاکتور نهایی صادر می گردد

قیمت پنجره و انواع آن

قیمت پنجره و انواع آن را میتوان با توجه به دفاتر فروشی که این کار را انجام میدهند نیز طبقه بندی کرد.

بعضی از دفاتر فروش ابتدا بازدید و اندازه گیری انجام می دهند و سپس با نرم افزارهای خود قیمت را تعیین میکنند.

بعضی دیگر با تماس های تلفنی و یا طرح های ابتدایی مشتری قیمت را ارائه میکنند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *